به جز خواندن نمی بینم دوای دردِ جانکاهش (حسین جنتی) - چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
حدود پرزدنم را به من نشان داده ست ( حسین جنتی ) - دوشنبه 1 دی 1393
چتر ها در شرشر دلگیر باران می رود بالا( حسین جنتی ) - جمعه 20 دی 1392
گرفتم خالق یکتای ما غفار هم باشد( حسین جنتی ) - دوشنبه 9 دی 1392
بیشه ای سوخته در قلبِ کویری ست، منم ( حسین جنتی ) - دوشنبه 9 دی 1392
قطع قلم، به قیمت نان می کنی رفیق؟(- حسین جنتی) - دوشنبه 9 دی 1392
هان با توام ! مپيچ سر و رخ نهان مکن( حسین جنتی ) - جمعه 3 آبان 1392
ازچه گل بوده مگر عطر دهنهای قدیم؟ ( حسین جنتی ) - چهارشنبه 30 مرداد 1392
وامی‌کنی ز صورت خود چهره‌بند را( حسین جنتی ) - چهارشنبه 30 مرداد 1392
سر از رعایتِ هنجارِ ما مپیچ ای شیخ( حسین جنتی ) - چهارشنبه 30 مرداد 1392
به سختي آمده اي خانه ديشب از سر مستي( حسین جنتی ) - چهارشنبه 30 مرداد 1392
گرفتم خالق يكتاي ما غفار هم باشد( حسین جنتی ) - چهارشنبه 30 مرداد 1392
گيرم از اين قماش كسي جا به جا شده است ( حسین جنتی ) - چهارشنبه 30 مرداد 1392
دوباره شعبده کردیم و اشتباه در آمد( حسین جنتی ) - چهارشنبه 30 مرداد 1392
چتر ها در شرشر دلگیر باران می رود بالا( حسین جنتی ) - چهارشنبه 30 مرداد 1392
با این دل وامانده به دریا بزنید ( حسین جنتی ) - چهارشنبه 30 مرداد 1392
آرام کسی چنین که دیده ست که ما؟( حسین جنتی ) - چهارشنبه 30 مرداد 1392
هرگز ننوشت آنچه برازنده ی توست( حسین جنتی ) - چهارشنبه 30 مرداد 1392
بروم تا سر مزار شهید، بروم ناگزیر گریه کنم( حسین جنتی ) - چهارشنبه 30 مرداد 1392
تو در تمامی گلدسته ها اذان دادی( حسین جنتی ) - چهارشنبه 30 مرداد 1392
کاش می گفتی به این دلسردها( حسین جنتی ) - چهارشنبه 30 مرداد 1392
می آیی و کلافه ز دستت بهارها( ( حسین جنتی ) - چهارشنبه 30 مرداد 1392
تُنگــم و ناچار فرصت‌های «تَنگی» در من است ( حسین جنتی ) - چهارشنبه 30 مرداد 1392
هرچه مردم ساده تر. حکامشان سفاک تر ( حسین جنتی ) - چهارشنبه 30 مرداد 1392
ساعتي نيست كه درشهر گرفتاري نيست( حسین جنتی ) - چهارشنبه 30 مرداد 1392
دوستانت را شمردم، دشمنانت بیشتر ( حسین جنتی ) - چهارشنبه 30 مرداد 1392
روزی به یک درخت جوان گفت کُنده‌ای ( حسین جنتی ) - چهارشنبه 30 مرداد 1392
غم چیره گشت، توبه چه خواهد زِ جانِ من؟( حسین جنتی ) - چهارشنبه 30 مرداد 1392
پشت بام خانه ات را چون کبوتر می شناسم ( حسین جنتی ) - چهارشنبه 30 مرداد 1392
باید که ز داغم خبری داشته باشد ( حسین جنتی ) - چهارشنبه 30 مرداد 1392
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد